ویژگی های مهم یک کاور

  • تصویر مناسب از خواننده ( با رعایت اصول ژست های عکاسی )
  • فضاسازی انحصاری ، با توجه به نیاز طرح و مفهومی که میخواهید به مخاطب انتقال دهید .
  • متن های کوتاه اما با چیدمان دقیق و استاندارد
  • آگاهی نسبتی مخاطب از عوامل اثر و پرهیز از ذکر موارد طولانی
  • ابعاد مناسب جهت انتشار تصویر ( حداکثر ۱۲۸۰در ۱۲۸۰)
  • استفاده از فونت های جذاب و خوانا
  • رنگ بندی استاندارد با توجه به رعایت اصول روانشناسی رنگ ها .